Che két nước Yamaha TFX 150i giúp bảo vệ phần máy của xe


Compare

Che Két nước được dùng để bảo vệ phần máy phía dưới của xe không bị hư hỏng do đá văng. Che két nước ở shop 199 có đủ các màu sắc để lựa chọn cho xe TFX 150i.